ĮSTAIGOS TIKSLAS (MISIJA)


Įdarbinti asmenis, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis, kurie negali lygiomis sąlygomis su sveikaisiais konkuruoti Pakruojo rajono darbo rinkoje arba yra ekonomiškai neaktyvūs ir praradę profesinį darbingumą.
Vykdyti neįgaliųjų technikos remontą ir gamybą, organizuoti aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbus.
Treniruoti sunkios negalios asmenų savarankiško gyvenimo įgūdžius, ugdyti neįgaliųjų darbinius gebėjimus, kad padidėtų jų fizinės ir profesinės galimybės integruotis darbo rinkoje bei sumažėtų jų socialinė atskirtis.

ĮSTAIGOS UŽDAVINIAI


Gaminti, pritaikyti ir remontuoti technines pagalbos priemones, skirtas neįgaliesiems, gyvenantiems Šiaulių, Telšių ir Panevėžio apskrityse, įdarbinant tikslinės grupės asmenis, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis.
Pritaikyti aplinką ir būstą neįgaliesiems, turintiems specialių poreikių ir gyvenantiems Pakruojo rajone, įdarbinant tikslinės grupės asmenis, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis.
Treniruoti Pakruojo rajono tikslinės grupės asmenų, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis, savarankiško gyvenimo įgūdžius.
Ugdyti Pakruojo rajono tikslinės grupės asmenų, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis, darbinius gebėjimus.
Rengti ir įgyvendinti tikslinėms grupėms skirtas mokymo programas, vesti kursus, padedančius tobulinti savarankiško gyvenimo (judėjimo, apsitarnavimo, saviraiškos) ir darbo paieškos, verslumo, konkurencingumo įgūdžius.
Įtraukti tikslinės grupės asmenis, kurie iki tol buvo izoliuoti ir atstumti, į aktyvų gyvenimo pertvarkos procesą.
Įtakoti techninių priemonių, skirtų neįgaliesiems, užsakovų, socialinių darbuotojų, fizinės medicinos specialistų, architektų ne tik palankų, bet ir profesionalų požiūrį į neįgaliųjų būsto aplinkos, neįgaliųjų, priklausančių tikslinėms grupėms, užimtumo bei darbo vietų pritaikymą Pakruojo rajone.

PARAMA


Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.
Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.
Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.